27.06.2022 11:48

Жарияланды: 16.12.2018

0

1. Жалпы ережелер

Осы терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесті ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) “терроризмге қарсы іс-қимыл туралы” 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесті ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу тәртібін айқындайды.

2. Сыйақыны төлеу терроризмге қарсы іс – қимыл саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі-уәкілетті орган) осы мақсаттарға тиісті қаржы жылына көзделген бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

2. Терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесті ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу тәртібі

3. Терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесетін ақпаратты хабарлаған адамдарға уәкілетті орган сыйақы төлейді. Сыйақы бір мезгілде төленеді және мынадай тәртіппен белгіленеді:

  • 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 255– бабының бірінші және екінші бөліктерінде көзделген терроризм актісі туралы қылмыстық істер бойынша – 750 (жеті жүз елу) айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК);
  • ҚК 255-бабының үшінші және төртінші бөліктерінде көзделген терроризм актісі туралы қылмыстық істер бойынша-1000 (бір мың) АЕК.

Сыйақыдан бас тартқан жағдайда терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесетін ақпаратты хабарлаған тұлға уәкілетті органның аумақтық органына (бұдан әрі – аумақтық орган) тиісті өтініш береді.

4. Терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы, егер кінәлі адамға қатысты:

  • 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі-ҚІЖК) 521 – бабына сәйкес медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы соттың айыптау үкімі немесе қаулысы заңды күшіне енген;
  • ҚІЖК-нің 35-бабы бірінші бөлігінің 9), 11) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы.

5. Аумақтық орган үш жұмыс күні ішінде терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы алу құқығының пайда болуы туралы хабарлайды. Терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесетін ақпаратты хабарлаған адам тұрғылықты жері бойынша аумақтық органға осы Қағидалардың 6-тармағының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

6. Аумақтық орган осы Ереженің 4 – тармағына сәйкес сыйақыға құқық туындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мынадай құжаттарды қалыптастырады және уәкілетті органның төрағасы айқындаған уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесіне (бұдан әрі-уәкілетті бөлімше) жібереді:

  • аумақтық органның қолдаухаты;
  • талон-хабарлама түбіртегінің көшірмесі.;
  • заңды күшіне енген айыптау үкімінің немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы сот қаулысының көшірмесі не ҚІЖК-нің 35-бабы бірінші бөлігінің 9), 11) және 12) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша қылмыстық істі тоқтату туралы қаулының көшірмесі;
  • терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамның ағымдағы банктік шотын көрсете отырып, екінші деңгейдегі банк анықтамасының түпнұсқасы.

Ағымдағы банк шоты болмаған жағдайда тұлға Екінші деңгейдегі кез келген банкте ағымдағы банк шотын дербес ашады.

7. Уәкілетті бөлімше барлық қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде олардың толықтығы мен дұрыстығын тексереді және терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесті, ақпаратты хабарлаған адамға сыйақы төлеу туралы уәкілетті орган бұйрығының жобасын дайындайды. Тексеру процесінде құжаттарды ресімдеуде кемшіліктер мен дәлсіздіктер анықталған кезде уәкілетті бөлімше қателерді жою және терроризм актісін болдырмауға немесе жолын кесуге көмектесті ақпаратты хабарлаған адамды сыйақы төлеуді кешіктірудің себептері мен мерзімдері туралы бір мезгілде хабардар ету үшін осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды аумақтық органға қайтарады. Аумақтық орган кемшіліктер мен дәлсіздіктер жойылғаннан кейін он күнге дейінгі мерзімде осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды уәкілетті бөлімшеге қайта жібереді.

8. Уәкілетті органның сыйақы төлеу туралы бұйрығы шығарылғаннан кейін аумақтық орган терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесті ақпаратты хабарлаған тұлғаға аумақтық қазынашылық бөлімшелері арқылы оның екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы банктік шотына сыйақы төлеу туралы бұйрық шыққан күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде сыйақы төлеуді жүзеге асырады.

9. Аумақтық орган терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектескен ақпаратты хабарлаған адамды заңнамада белгіленген тәртіппен екінші деңгейдегі банктегі оның ағымдағы банктік шотына ақша қаражатын аудару туралы үш күн мерзімде хабардар етеді.

“Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы” ҚР Заңының 9-бабына сәйкес мемлекеттік органдарға дайындалып жатқан немесе жасалған терроризм актілері туралы ақпарат беру азаматтық борышты орындау ретінде бағаланады. Терроризм актісін болдырмауға немесе жолын кесуге көмектескен ақпарат үшін ҚР ҰҚК сыйақы төленеді. Сонымен қатар, ҚР Үкіметінің 9 қарашадағы №685 қаулысымен терроризм актісінің алдын алуға немесе жолын кесуге көмектесетін ақпарат үшін азаматтарға сыйақы белгілеу және төлеу ережесі бекітілді. Егер кінәлі адамға қатысты айыптау үкімі заңды күшіне енген жағдайда, ҚР Қылмыстық кодексінің 255-бабы бойынша Терроризм актісі туралы қылмыстық істер бойынша сыйақы бір мезгілде 750-ден 1000 айлық есептік көрсеткіш (2016 жылға 1 АЕК-2121 теңгеге тең) мөлшерінде төленеді. ҚР ҰҚК аумақтық органы 3 күн ішінде сыйақы алу құқығының пайда болуына белгіленген ақпаратты хабарлаған тұлғаға хабарлайды. Сыйақыны төлеу тиісті бұйрық шыққаннан кейін 60 күн ішінде тиісті тұлғаның банк шотына тиісті ақша қаражатын аудару жолымен жүргізіледі. Бұл ретте белгіленген ақпаратты хабарлаған адам 3 күн мерзімде оның шотына ақша қаражатының аударылғаны туралы хабардар етуге жатады. Дайындалып жатқан терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлауды қоспағанда, терроризм актісі қатерінің белгілері бар ақпарат расталмаған жағдайда адам жауапқа тартылмайтынын атап өту қажет (ҚР ҚК 273-бабы). Сыйақыны белгілеу мен төлеудің егжей-тегжейлі тетігі ҚР Үкіметінің 9 қарашадағы №685 қаулысымен бекітілген тиісті ережелерде баяндалған.

Поделиться материалом

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Келушілер

Онлайн келушілер – 245
Пайдаланушылар – 1
Қонақтар – 244
Барлық келушілер – 0