Highslide JS
1.
Highslide JS
2.
Highslide JS
3.
Highslide JS
4.
Highslide JS
5.
Highslide JS
6.
Highslide JS
7.
Highslide JS
8.
Highslide JS
9.
Highslide JS
10.
Highslide JS
11.
Highslide JS
12.
Highslide JS
13.
Highslide JS
14.
Highslide JS
15.
Highslide JS
16.
Басты
Конақтарға
Экспозициялар
Тізімдемелер
Жарнама
Жаңалыктар
Біздің қызметтер
Аќпарат
Біздің қарым- қатынастарымыз
Кері байланыс

ЌР мемлекеттік рјміздері

 


Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан
Besucherzahler mail order brides
счетчик посещений


http://mfa.gov.kz/index.php/kz/component/content/article/8-material-aza/6142-aza-stan-ly-dala-eli
Біздің қызметтер
2016-05-16 15:25:00

 

Біздіѕ ќызметтер

Дјріс таќырыптары

 

Тематикалыќ экскурсияніѕ

 

   1.«Туєан елімніѕ астанасы - Астана».

   2.«Жеѕіс ўрпаќтын есінде » (ЎОС ќатысышалар туралы).

   3.«Адам енбекпен абырой» (ауданныѕ алдынєы ЖШС туралы).

   4.«Ќоныс аудару ќозєалыс пен ауылдын тарихы»

   5.«СПИД – адамзаттын ќиянат», «Таран - есірткісіз ауыл».

   6.«Демократические приоритеты основного закона» (Ќ. Р. Конституция кїніне)

    7. «Ґлке халыќтардыѕ салт - дјстїрі»

    8. «Таран ауданыныѕ хайуанаттар мен ґсумдуктер јлемі»

 

Дјрістер

 

1.«Шоќан Ујлиќанов Ќазаќстан тарихында».

2. «Біздіѕ мемлекеттін тарих беттері»

3.«Соєыстын наєыз бірінші кїні», «Соєыс жолдарымен».

4.«Јлеммен таныйтын Абай»

5.«Меніѕ туєан аулым - барлыєылардiѕ басылары бастау»

6.«Саясаткер – јлемдік атаќпен»

 

   

 

     Дјстїрлі
 1. «Святкиларда шаттанамыз» Интерактивті-танымдыќ мейрам

 2.  «Рождестволыќ кездесулер» мўражай мереке

 3.  «Біз турєан ауылымыз» ґлкетану калейдоскоп.

 4.  Ќазаќстан халыќтардын дјстурлерін насихат жјне саќтау, Ќ. Р. Халыќтын ассамблеясын 20-жылдыєына арналєан «Єасырдын тереѕдіктен»  мўражай сабаќ

 5. «Туєан ґлке, туєан алыс» танымдыќ саєат.

 6.  «Ќош келдіѕ Наурыз», «Праздник обновления и весны» мўражай мейрамы.

 7. «масленицада ќонаќта» мўражайдыѕ кјделі мейрамы.

 8. «Ќазаќ фольклор, ќазаќ даланыѕ ґлеѕдері» таќырыптыќ саєат.

 9.  «Земля – наш общий дом» экология кїніне арналєан «Біздіѕ жалпы їйі - Жер» танымдыќ саєат..

 10.  «Ескерткіштерде біздіѕ тарихымыз» мўражай сабаќты ґткізу.

   

 11.  Мектеп оќушылардыѕ арасында балалар аймаќтыќ ґлкетану оќуларды ґткізу

 12. "Пасхалыќ кездесулер" мўражайдыѕ мейрамы.

 13.  «Ќазаќстан – достыќтыѕ гїлстан» мўражай мейрамы.

 14.  «Сенімдікке ант беру» мўражайдыѕ сабаќ.

 15.  «Даѕк жеѕіс - ўрпаќтар есінде» Ўлы Отан соєысыныѕ ардагерлеріне арналєан таќырыптыќ саєат.

 16.  «Барлыќ мўражайєа» акцияны жасау.

 17.  «Балалыќ шаќтсиќырлы бейбітшілік» Бала-шаєаныѕ кїніне орай интерактив – кґѕіл кґтеру саєат.

 18. «Туєан елімніѕ астанасы - Астана» интеллектуалдыќ жарыс.

 19.  «Мемлекет алєашќы тўтастыќ белгісі» мўражайдыѕ сабаќ

 20.  «Уа, Ќазаќстан туєан елім» интеллектуалдыќ жарыс.

 21.  «Елбасы – елімніѕ тірегі», Н.Ј. Назарбаев 75 – жылдыєына мерейтойна арналєан мўражайдын сабаќ.

 22.  «Нан туралы» танымдыќ саєат.

 23.  «Денсаулыќты жоєалтсан – жанасын сатып алмайсын  денсаулыќ ќалыптастыру бойынша ќўрастыру танымдыќ саєат.

 24. «Мен Ќазаќстан республикасыныѕ азаматпын!» Конституция кїніне арналєан диалог-викторинасы

 25. Ќазаќстанныѕ халыќтарыныѕ тілдері кїніне арналєан "Јр тїрлі халыќтыѕ тілі тамаша! " танымдыќ ойын- викторинасыныѕ 

 26. "Біздіѕ жерлестеріміз - біздіѕ маќтаныштарымыз" аудынныѕ атаќты кісілерге арналєан мўражай сабаєы

 27.  «Ќазаќстан республикасыныѕ Тїѕгіш Президентке їлгіына отаншылыќќа ќалыптастыру» танымдыќ саєат

 28. «Тіл – халыќтын жанына таныєа кілті» Ќазаќстанныѕ халыќтарыныѕ тілдері кїніне арналєан танымдыќ ойын-викторина.

 29.  «Ынтымаќтыєына жјне гулденуєына беталыс» танымдыќ саєат.

 30. «Ўрпаќтарєа ќалдырєан мўра» мўражайдыѕ сабаќ.

 31. «Біздіѕ Елбасы» танымдыќ ойын - викторина.

 32. «Зан – бўл не?»,ќўќыќ бўзушылыќтарєа алдын алу бойынша танымдыќ  саєат

 33.  «Ўлттыѕ басшысы» Бірінші Президент кїніне арналєан мўражайдын сабаќ

 34. Музейный урок «Бір отан – бір таєдыр» Ќ. Р. Президенттін жылсайын жолдауына арналєан мўражайдыѕ сабаќ.

 35. Игра – викторина «Тјуелсіздіктіѕ жалаудын» ойын - викторина.

 36.  «Хоровод друзей зовет» жана жылды мерекелеу одаќтыќ елініѕ салт-дјстїр туралы танымдыќ саєат.

 37. «Таран ауданыныѕ мјдениет мўрасы» оќу мекемелерінде мўражай сабаєыѕ ґткізу


 


 


 © 2013 Тарановский историко-краеведческий музей имени Б. Майлина, Email: taran_musey@mail.ru
Created by webStudio "DesignKit 888"