25.02.2020 19:36

Опубликовано : 19 December 2015

0

1 (Кинодраматург, 1935 жылдан жерлесіміз) А.И. Проценконыѕ туєанына 80 жыл
2 9.05.1945 ж. Ўлы Жеѕіске 70 жыл
3 Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныѕ ќабылданєанына 20 жыл
4 Е. Ґмірзаќов атындаєы облыстыќ филармонияныѕ ќўрылєанына 30 жыл
5 Абай Ќўнанбаевтыѕ туєанына 170 жыл (10 тамыз 1845-1904 ж.ж.)
6 Набережный орта мектебіне 50 жыл
7 Мўраєат жўмысына 220 жыл (22 ќараша)
8 Баталы ст. кїні, ќазан
9 Варваринский кен орныныѕ ќўрылєанына жјне жўмыс істей бастаєанына 10 жыл (шілде 2005 жыл)
10 «Егеменді Ќазаќстан» газетініѕ бірінші нґмірініѕ жарияланєанына 95 жыл (1 ќаѕтар 1920 жыл)
11 Нўрсултан Јбішўлы Назарбаевтыѕ туєанына 75 жыл (6 шілде)
12 Ќазаќстан Республикасы санаќ статистика органдарыныѕ ўйымдастыру кїніне 95 жыл (8 ќараша)
13 Ќазаќстан халќы Ассамблеясына 20 жыл (наурыз)
14 «Ќостанай таѕы» облыстыќ газетіне 105 жыл (Сталинский путь, сјуір     1910 жылы)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *